I samarbete driver och utvecklar vi VA-verksamheten i Norrtälje så vi känner stolthet, arbetsglädje och har förtroende för varandra!

VÄLKOMMEN TILL

Norrtälje kommuns och Veolia Vatten AB:s gemensamma projektplats för dokument rörande VA-driftentreprenaden i Norrtälje kommun.

Lösenord får ni från genom att skicka ett mejl till Maria Fernanda González Sánchez på Norrtälje kommuns VA-avdelning: maria.gonzalez-sanchez@norrtalje.se

LOGGA IN